Anasayfa / MEYVE F?DANLARI / Kay?s? Fidan?

KAYISI F?DANLARI

Kabaa?? Kay?s? Fidan?

Malatya Bölgesine uygun bir çe?it olup,yüksek rak?mlarda dikimi yap?labilen bir çe?ittir. Kalibresi bak?m?ndan di?er çe?itlere göre büyük olmas? pazar pay?n? art?rmaktad?r. Çok iyi bir kurutmal?k ve sofral?k çe?ittir. ihraçat için uygun olup,fidan? bir çok toprak yap?s?na uygunluk göstermektedir.

Hac?halil Kay?s? Fidan?

Malatya bölgesine ait bir çe?it olup, kurutmal?k olarak kullan?lan bir çe?ittir.

 

 

Çatalo?lu Kay?s? Fidan?

Çatalo?lu kay?s? fidan? malatya bölgesine ait bir çe?it olup , yüksek rak?mlarda ve don riski olan bölgelerde özellikle tercih edilen bir çe?ittir.