Anasayfa / BADEM F?DANLARI / Bertina Badem Fidan?

BERT?NA BADEM F?DANI

bertina badem fidan? geç çiçeklendi?i için özellikle yüksek rak?mlarda tercih edilmektedir. en önemli özelliklerinden biride kendi kendini tozlamas? olup çok yüksek verim al?nmas?d?r.

ferragnes ve ferraduel badem çe?itlerine  göre biraz daha sert bir kabuk yap?s? olup   iç oran? biraz daha dü?üktür. yüksek rak?m ve ya????n çok oldu?u bölgelerde çok iyi sonuçlar vermektedir.

bertina 2 |