GOJ? BERYY F?DANI

Malatya'da yeti?tirdi?imiz goji bery fidanlar?m?z sertifikal? olup, iki farkl? seçenek ?eklinde sat??a sunulmaktad?r.

Pazar pay? yüksek olup; Bölgelerdeki ürün çe?itlili?ine alternatif olarak ticari dikimi yap?lmaktad?r.