Anasayfa / CEV?Z F?DANLARI / Franquette Ceviz Fidan?

FRANQUETTE CEV?Z F?DANININ GENEL ÖZELL?KLER?

·         Chandler ceviz fidan?n?n tozlay?c?s?d?r.

·         10 Chandler ceviz fidan?n?n ekildi?i bölgeye 1 adet ekilmesi tavsiye edilir.

·         Tozlay?c? oldu?u halde meyve verir ve meyveleri uzunumsu olur.

·         Meyve a??rl??? 11-12 gr aras?nda de?i?ir.

·         Kapama bahçelerde tavsiye edilmez.

·         Geç yapraklan?r. ?lkbahar geç donlar?ndan etkilenmez.

·         Meyve iç oran? yüzde 50 civar?ndad?r.

 

FRANQUETTE CEV?Z 

Eski bir Frans?z çe?ididir. Çe?idin yan tomurcuklarda dü?ük oranda meyve vermesi, iri a?açl? olmas? ve nispeten dü?ük verimli olmas? nedeniyle bu çe?it son y?llarda s?n?rl? olarak dikilmektedir. Franquette ilkbahar geç donlar?n?n yayg?n olarak gözlendi?i ve ya?murlar?n s?k rastland??? yerlerde kullan?l?r Chandler ve Hartley için tozlay?c? çe?it olarak seçilmi?tir. Küçük meyveli olup iç a??rl??? 5.3 gr, iç oran? %46-47, iç rengi ise genellikle çok iyidir. Scharsch-Franquette a?açlar? dikine, çok kuvvetli geli?ir.Firmam?zda sertifili olarak tüplü ceviz, ve aç?k kök ceviz fidan? olarak mevcuttur.

franquette-ceviz-fidani |