DEVLET DESTEKL? PROJER

Devlet destekli proje birimimiz;
Genç Çiftçi Projeleri
Hazine Arazisi Kiralama Projeleri
Orman arazisi Kiralama Projeleri
TKDK, TARIM ve K?rsal Kalk?nma projeleri 
ve benzeri bütün projeleri en h?zl? ?ekilde takibini yaparak sonuçland?rmaktad?r.